Kim thu sét LPI Stormaster

 

 

 

 • Kim thu sét phát tia tiên đạo sớm Stormaster- ESE của hãng LPI/Australia được cấu tạo bằng kim loại vĩnh cửu 316.
 • Hệ thống chống sét trực tiếp sử dụng kim thu sét phát tia tiên đạo sớm Stormaster- ESE là giải pháp kinh tế & hiệu quả.
 • Kim thu sét phát tia tiên đạo sớm Stormaster- ESE đã được thử nghiệm đầy đủ và đạt tiêu chuẩn cao nhất hiện hành của Pháp: NF C 17-102 Versoin 2011 (French National Standard).
 • Kim thu sét phát tia tiên đạo sớm Stormaster- ESE đã được thử nghiệm tại phòng thí nghiệm cao thế Châu âu ITE HV, được công nhận đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia (ENAC, UNE) và quốc tế (ILAC / ISO / IEC).

 

 

Kim thu sét Stormaster- ESE -15-SS

Stormaster- ESE -15-SS

 • Kim thu sét phát tia tiên đạo sớm Stormaster- ESE -15-SS có bán kính bảo vệ Rp = 51m (H=5m) và cực đại Rp (max) = 75m.
 • Thiết kế khớp nối cách điện phi 60 chính hãng LPI để nối với trụ đỡ kim. (*) Chỉ có loại khớp nối này mới sử dụng kết hợp được với cáp thoát nhiễu chuyên dụng 8 lớp HVSCPlus.
 • Kim thu sét phát tia tiên đạo sớm Stormaster- ESE -15-SS cấu tạo bằng kim loại vĩnh cửu 316.
 • Kim thu sét phát tia tiên đạo sớm Stormaster- ESE-15-SS đạt tiêu chuẩn cao nhất hiện hành của Pháp: NF C 17-102 Versoin 2011 (French National Standard).
 • Kim thu sét phát tia tiên đạo sớm Stormaster- ESE-15-SS đã được thử nghiệm tại phòng thí nghiệm cao thế Châu âu ITE HV, được công nhận đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia (ENAC, UNE) và quốc tế (ILAC / ISO / IEC).

 

 

Kim thu sét Stormaster- ESE-30-SS

Stormaster- ESE -30-SS

 • Kim thu sét phát tia tiên đạo sớm Stormaster- ESE -30-SS có bán kính bảo vệ Rp = 71m (H=5m) và cực đại Rp (max) = 90m. 
 • Thiết kế khớp nối cách điện phi 60 chính hãng LPI để nối với trụ đỡ kim. (*) Chỉ có loại khớp nối này mới sử dụng kết hợp được với cáp thoát nhiễu chuyên dụng 8 lớp HVSCPlus.
 • Kim thu sét phát tia tiên đạo sớm Stormaster- ESE -30-SS cấu tạo bằng kim loại vĩnh cửu 316.
 • Kim thu sét phát tia tiên đạo sớm Stormaster- ESE-30-SS đạt tiêu chuẩn cao nhất hiện hành của Pháp: NF C 17-102 Versoin 2011 (French National Standard).
 • Kim thu sét phát tia tiên đạo sớm Stormaster- ESE-30-SS đã được thử nghiệm tại phòng thí nghiệm cao thế Châu âu ITE HV, được công nhận đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia (ENAC, UNE) và quốc tế (ILAC / ISO / IEC).

 

 

Kim thu sét Stormaster-ESE-50-SS

Stormaster-ESE- 50-SS

 • Kim thu sét phát tia tiên đạo sớm Stormaster- ESE - 50-SS có bán kính bảo vệ Rp = 95m (H=5m) và cực đại Rp (max) = 110m. 
 • Thiết kế khớp nối cách điện phi 60 chính hãng LPI để nối với trụ đỡ kim. (*) Chỉ có loại khớp nối này mới sử dụng kết hợp được với cáp thoát nhiễu chuyên dụng 8 lớp HVSCPlus.
 • Kim thu sét phát tia tiên đạo sớm Stormaster- ESE - 50-SS cấu tạo bằng kim loại vĩnh cửu 316.
 • Kim thu sét phát tia tiên đạo sớm Stormaster- ESE-50-SS đạt tiêu chuẩn cao nhất hiện hành của Pháp: NF C 17-102 Versoin 2011 (French National Standard).
 • Kim thu sét phát tia tiên đạo sớm Stormaster- ESE-50-SS đã được thử nghiệm tại phòng thí nghiệm cao thế Châu âu ITE HV, được công nhận đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia (ENAC, UNE) và quốc tế (ILAC / ISO / IEC).

 

Kim thu sét Stormaster- ESE-60-SS

Stormaster- ESE- 60-SS

 • Kim thu sét phát tia tiên đạo sớm Stormaster-ESE-60-SS có bán kính bảo vệ Rp = 107m (H=5m) và cực đại Rp (max) = 120m.
 • Thiết kế khớp nối cách điện phi 60 chính hãng LPI để nối với trụ đỡ kim. (*) Chỉ có loại khớp nối này mới sử dụng kết hợp được với cáp thoát nhiễu chuyên dụng 8 lớp HVSCPlus.
 • Kim thu sét phát tia tiên đạo sớm Stormaster- ESE-60-SS cấu tạo bằng kim loại vĩnh cửu 316.
 • Kim thu sét phát tia tiên đạo sớm Stormaster- ESE-60-SS đạt tiêu chuẩn cao nhất hiện hành của Pháp: NF C 17-102 Versoin 2011 (French National Standard).
 • Kim thu sét phát tia tiên đạo sớm Stormaster- ESE-60-SS đã được thử nghiệm tại phòng thí nghiệm cao thế Châu âu ITE HV, được công nhận đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia (ENAC, UNE) và quốc tế (ILAC / ISO / IEC).

Thông tin khác