UPS Line-interactive Tecnoware

 

 

 

1. UPS Line Interactive ERA Plus IEC Toghether ON, Công suất từ 800VA đến 2600VA 

 

Mã sản phẩm: UPS ERA PLUS 800 IEC Toghether ON
Xuất xứ: Tecnoware / Italy
Bảo hành: 24 tháng
Công suất: 800VA, lưu điện: 15 Phút (1 bộ PC)
Chuẩn Input/Output: IEC
Thích hợp với PC, mạng máy tính vừa và nhỏ, hệ thống bán hàng tự động (EPOS)
 
 • Công nghệ Line-interactive (VI), dạng sóng ngõ ra: Modify Sine
 • Công suất: 800VA/560W
 • Lưu điện: 15 Phút (1 bộ PC)
 • Ổn áp và lọc nhiễu nguồn điện vào (AVR)
 • Tự động nạp điện cho acquy

 

 

 
Mã sản phẩm: UPS ERA PLUS 1200 IEC Toghether ON
Xuất xứ: Tecnoware / Italy
Bảo hành: 24 tháng
Công suất: 1200VA, lưu điện: 20 Phút (1 bộ PC)
Chuẩn Input/Output: IEC
Thích hợp với PC, mạng máy tính vừa và nhỏ, hệ thống bán hàng tự động (EPOS)
 
 • Công nghệ Line-interactive (VI), dạng sóng ngõ ra: Modify Sine
 • Công suất: 1200VA /840W
 • Lưu điện: 20 Phút (1 bộ PC)
 • Ổn áp và lọc nhiễu nguồn điện vào (AVR)
 • Tự động nạp điện cho acquy

 

 

 
Mã sản phẩm: UPS ERA PLUS 1600 IEC Toghether ON
Xuất xứ: Tecnoware / Italy
Bảo hành: 24 tháng
Công suất: 1600VA, lưu điện: 30 Phút (1 bộ PC)
Chuẩn Input/Output: IEC
Thích hợp với PC, mạng máy tính vừa và nhỏ, hệ thống bán hàng tự động (EPOS)
 

 

 • Công nghệ Line-interactive (VI), dạng sóng ngõ ra: Modify Sine
 • Công suất: 1600VA /1120W
 • Lưu điện: 30 Phút (1 bộ PC)
 • Ổn áp và lọc nhiễu nguồn điện vào (AVR)
 • Tự động nạp điện cho acquy
 • Phần mềm TecnoManager giao tiếp máy tính lập lịch tắt/mở và giám sát UPS

 

 

 
Mã sản phẩm: UPS ERA PLUS 2000 IEC Toghether ON
Xuất xứ: Tecnoware / Italy
Bảo hành: 24 tháng
Công suất: 1600VA, lưu điện: 40 Phút (1 bộ PC)
Chuẩn Input/Output: IEC
Thích hợp với PC, mạng máy tính vừa và nhỏ, hệ thống bán hàng tự động (EPOS)
 
 • Công nghệ Line-interactive (VI), dạng sóng ngõ ra: Modify Sine
 • Công suất: 2000VA /1400W
 • Lưu điện: 40 Phút (1 bộ PC)
 • Ổn áp và lọc nhiễu nguồn điện vào (AVR)
 • Tự động nạp điện cho acquy
 • Bảo vệ chống sét cổng RJ45/11
 • Phần mềm TecnoManager giao tiếp máy tính lập lịch tắt/mở và giám sát UPS

 

 

 

 
Mã sản phẩm: UPS ERA PLUS 2600 IEC Toghether ON
Xuất xứ: Tecnoware / Italy
Bảo hành: 24 tháng
Công suất: 2600VA, lưu điện: 50 Phút (1 bộ PC)
Chuẩn Input/Output: IEC
Thích hợp với PC, mạng máy tính vừa và nhỏ, hệ thống bán hàng tự động (EPOS)
 • Công nghệ Line-interactive (VI), dạng sóng ngõ ra: Modify Sine
 • Công suất: 2600VA /1820W
 • Lưu điện: 50 Phút (1 bộ PC)
 • Ổn áp và lọc nhiễu nguồn điện vào (AVR)
 • Tự động nạp điện cho acquy
 • Bảo vệ chống sét cổng RJ45/11
 • Phần mềm TecnoManager giao tiếp máy tính lập lịch tắt/mở và giám sát UPS

 

 

2. UPS Line Interactive EXA PLUS LCD, Công suất từ 1000VA đến 2000VA 

 

 
Mã sản phẩm: UPS ERA PLUS 1000 
Xuất xứ: Tecnoware / Italy
Bảo hành: 24 tháng
Công suất: 1000VA, lưu điện: 30 Phút
Chuẩn Input/Output: IEC
Cổng sạc USB cho điện thoai: 5V / 2.1A
Thích hợp với PC, mạng máy tính vừa và nhỏ, Server, hệ thống bán hàng tự động (EPOS)
 • Công nghệ Line-interactive (VI), dạng sóng ngõ ra: Sinewave
 • Công suất: 1000VA /700W
 • Màn hình hiển thị: LCD
 • Lưu điện: 30 Phút 
 • Ngõ ra: Sin chuẩn
 • Ổn áp và lọc nhiễu nguồn điện vào (AVR)
 • Tự động nạp điện cho acquy
 • Cho phép thay thế nóng bình acquy (Hotswap)
 • Bảo vệ chống sét cổng RJ45/11
 • Phần mềm TecnoManager giao tiếp máy tính lập lịch tắt/mở và giám sát UPS

 

 

 
Mã sản phẩm: UPS ERA PLUS 1500 
Xuất xứ: Tecnoware / Italy
Bảo hành: 24 tháng
Công suất: 1500VA, lưu điện: 30 Phút
Chuẩn Input/Output: IEC
Cổng sạc USB cho điện thoai: 5V / 2.1A
Thích hợp với PC, mạng máy tính vừa và nhỏ, Server, hệ thống bán hàng tự động (EPOS)tự động (EPOS)
 
 • Công nghệ Line-interactive (VI), dạng sóng ngõ ra: Sinewave
 • Công suất: 1500VA /1050W
 • Màn hình hiển thị: LCD
 • Lưu điện: 30 Phút 
 • Ngõ ra: Sin chuẩn
 • Ổn áp và lọc nhiễu nguồn điện vào (AVR)
 • Tự động nạp điện cho acquy
 • Cho phép thay thế nóng bình acquy (Hotswap)
 • Bảo vệ chống sét cổng RJ45/11
 • Phần mềm TecnoManager giao tiếp máy tính lập lịch tắt/mở và giám sát UPS

 

 

 

 
Mã sản phẩm: UPS ERA PLUS 2000 
Xuất xứ: Tecnoware / Italy
Bảo hành: 24 tháng
Công suất: 2000VA, lưu điện: 30 Phút
Chuẩn Input/Output: IEC
Cổng sạc USB cho điện thoai: 5V / 2.1A
Thích hợp với PC, mạng máy tính vừa và nhỏ, Server, hệ thống bán hàng tự động (EPOS)tự động (EPOS)
 
 • Công nghệ Line-interactive (VI), dạng sóng ngõ ra: Sinewave
 • Công suất: 2000VA /1400W
 • Màn hình hiển thị: LCD
 • Lưu điện: 30 Phút 
 • Ngõ ra: Sin chuẩn
 • Ổn áp và lọc nhiễu nguồn điện vào (AVR)
 • Tự động nạp điện cho acquy
 • Cho phép thay thế nóng bình acquy (Hotswap)
 • Bảo vệ chống sét cổng RJ45/11
 • Phần mềm TecnoManager giao tiếp máy tính lập lịch tắt/mở và giám sát UPS

 

Thông tin khác