UPS Line-interactive Tecnoware

 

1. UPS Line Interactive ERA Plus, Công suất từ 600VA đến 2600VA 

 

 
Mã sản phẩm: UPS ERA PLUS 600
Xuất xứ: Tecnoware / Italy
Bảo hành: 12 tháng
Thích hợp với PC, mạng máy tính vừa và nhỏ, hệ thống bán hàng tự động (EPOS)
 
 • Công nghệ Line-interactive (VI), dạng sóng ngõ ra: Modify Sine
 • Công suất: 600VA
 • Ổn áp và lọc nhiễu nguồn điện vào (AVR)
 • Tự động nạp điện cho acquy
 • Bảo vệ chống sét cổng RJ45/11
 • Phần mềm TecnoManager giao tiếp máy tính lập lịch tắt/mở và giám sát UPS

 

 

 
Mã sản phẩm: UPS ERA PLUS 900
Xuất xứ: Tecnoware / Italy
Bảo hành: 12 tháng
Thích hợp với PC, mạng máy tính vừa và nhỏ, hệ thống bán hàng tự động (EPOS)
 
 • Công nghệ Line-interactive (VI), dạng sóng ngõ ra: Modify Sine
 • Công suất: 900VA
 • Ổn áp và lọc nhiễu nguồn điện vào (AVR)
 • Tự động nạp điện cho acquy
 • Bảo vệ chống sét cổng RJ45/11
 • Phần mềm TecnoManager giao tiếp máy tính lập lịch tắt/mở và giám sát UPS

 

 

 
Mã sản phẩm: UPS ERA PLUS 1100
Xuất xứ: Tecnoware / Italy
Bảo hành: 12 tháng
Thích hợp với PC, mạng máy tính vừa và nhỏ, hệ thống bán hàng tự động (EPOS)
 
 • Công nghệ Line-interactive (VI), dạng sóng ngõ ra: Modify Sine
 • Công suất: 1100VA
 • Ổn áp và lọc nhiễu nguồn điện vào (AVR)
 • Tự động nạp điện cho acquy
 • Bảo vệ chống sét cổng RJ45/11
 • Phần mềm TecnoManager giao tiếp máy tính lập lịch tắt/mở và giám sát UPS

 

 

 
Mã sản phẩm: UPS ERA PLUS 1500
Xuất xứ: Tecnoware / Italy
Bảo hành: 12 tháng
Thích hợp với PC, mạng máy tính vừa và nhỏ, hệ thống bán hàng tự động (EPOS)
 
 • Công nghệ Line-interactive (VI), dạng sóng ngõ ra: Modify Sine
 • Công suất: 1500VA
 • Ổn áp và lọc nhiễu nguồn điện vào (AVR)
 • Tự động nạp điện cho acquy
 • Bảo vệ chống sét cổng RJ45/11
 • Phần mềm TecnoManager giao tiếp máy tính lập lịch tắt/mở và giám sát UPS

 

 

 
Mã sản phẩm: UPS ERA PLUS 2000
Xuất xứ: Tecnoware / Italy
Bảo hành: 12 tháng
Thích hợp với PC, mạng máy tính vừa và nhỏ, hệ thống bán hàng tự động (EPOS)
 
 • Công nghệ Line-interactive (VI), dạng sóng ngõ ra: Modify Sine
 • Công suất: 2000VA
 • Ổn áp và lọc nhiễu nguồn điện vào (AVR)
 • Tự động nạp điện cho acquy
 • Bảo vệ chống sét cổng RJ45/11
 • Phần mềm TecnoManager giao tiếp máy tính lập lịch tắt/mở và giám sát UPS

 

 

 
Mã sản phẩm: UPS ERA PLUS 2600
Xuất xứ: Tecnoware / Italy
Bảo hành: 12 tháng
Thích hợp với PC, mạng máy tính vừa và nhỏ, hệ thống bán hàng tự động (EPOS)
 
 • Công nghệ Line-interactive (VI), dạng sóng ngõ ra: Modify Sine
 • Công suất: 2600VA
 • Ổn áp và lọc nhiễu nguồn điện vào (AVR)
 • Tự động nạp điện cho acquy
 • Bảo vệ chống sét cổng RJ45/11
 • Phần mềm TecnoManager giao tiếp máy tính lập lịch tắt/mở và giám sát UPS

 

 

2. UPS Line Interactive EXA LCD, Công suất từ 900VA đến 2000VA 

 

 
Mã sản phẩm: UPS EXA LCD 0.9 
Xuất xứ: Tecnoware / Italy
Bảo hành: 12 tháng
Thích hợp với PC, mạng máy tính vừa và nhỏ, hệ thống bán hàng tự động (EPOS)
 
 • Công nghệ Line-interactive (VI), dạng sóng ngõ ra: Sine chuẩn
 • Công suất: 900VA
 • Ổn áp và lọc nhiễu nguồn điện vào (AVR)
 • Tự động nạp điện cho acquy
 • Bảo vệ chống sét cổng RJ45/11
 • Phần mềm TecnoManager giao tiếp máy tính lập lịch tắt/mở và giám sát UPS

 

 

 
Mã sản phẩm: UPS EXA LCD 2.0
Xuất xứ: Tecnoware / Italy
Bảo hành: 12 tháng
Thích hợp với PC, mạng máy tính vừa và nhỏ, hệ thống bán hàng tự động (EPOS)
 
 • Công nghệ Line-interactive (VI), dạng sóng ngõ ra: Sine chuẩn
 • Công suất: 2000VA
 • Ổn áp và lọc nhiễu nguồn điện vào (AVR)
 • Tự động nạp điện cho acquy
 • Bảo vệ chống sét cổng RJ45/11
 • Phần mềm TecnoManager giao tiếp máy tính lập lịch tắt/mở và giám sát UPS

Thông tin khác