Bộ Inverter Sinewave Series Saphire 700VA - 2200VA

 

 

 

 

Mã sản phẩm: Saphire 700VA

Xuất xứ: Truepower / India

Bảo hành: 12 tháng

Thích hợp với PC, Viễn thông & thiết bị điện dân dụng

 

 

 

 • Công suất: 700VA
 • Dạng sóng ngõ ra: Sine chuẩn
 • Điện áp ngõ vào AC chế độ Normal: 100V– 290V ± 10V
 • Điện áp ngõ vào AC chế độ UPS: 180V– 265V ± 5V
 • Điện áp DC: 12V
 • Hiệu suất > 85%
 • Dung lượng Ắcquy phù hợp: 135Ah-300Ah
 • Dòng nạp Ắcquy 12A
 • Bảo vệ quá tải, ngắn mạch và chống xả sâu Ắcquy

 

 

 

 

 

 

Mã sản phẩm: Saphire 900VA

Xuất xứ: Truepower / India

Bảo hành: 12 tháng

Thích hợp với PC, Viễn thông & thiết bị điện dân dụng

 

 

 

 

 • Công suất: 900VA
 • Dạng sóng ngõ ra: Sine chuẩn
 • Điện áp ngõ vào AC chế độ Normal: 100V– 290V ± 10V
 • Điện áp ngõ vào AC chế độ UPS: 180V– 265V ± 5V
 • Điện áp DC: 12V 
 • Hiệu suất > 85%
 • Dung lượng Ắcquy phù hợp: 135Ah-300Ah
 • Dòng nạp Ắcquy 12A
 • Bảo vệ quá tải, ngắn mạch và chống xả sâu Ắcquy

 

 

               

               

                Mã sản phẩm: Saphire 1100VA

Xuất xứ: Truepower / India

Bảo hành: 12 tháng

Thích hợp với PC, Viễn thông & thiết bị điện dân dụng

 

 

 

 

 

 • Công suất: 1100VA
 • Dạng sóng ngõ ra: Sine chuẩn
 • Điện áp ngõ vào AC chế độ Normal: 100V– 290V ± 10V
 • Điện áp ngõ vào AC chế độ UPS: 180V– 265V ± 5V
 • Điện áp DC: 12V 
 • Hiệu suất > 85%
 • Dung lượng Ắcquy phù hợp: 135Ah-300Ah
 • Dòng nạp Ắcquy 12A
 • Bảo vệ quá tải, ngắn mạch và chống xả sâu Ắcquy

 

 

   

    

    Mã sản phẩm: Saphire 1600VA

Xuất xứ: Truepower / India

Bảo hành: 12 tháng

Thích hợp với PC, Viễn thông & thiết bị điện dân dụng

 

 

 

 

 

 

 • Công suất: 1600VA
 • Dạng sóng ngõ ra: Sine chuẩn
 • Điện áp ngõ vào AC chế độ Normal: 100V– 290V ± 10V
 • Điện áp ngõ vào AC chế độ UPS: 180V– 265V ± 5V
 • Điện áp DC: 24V
 • Hiệu suất > 85%
 • Dung lượng Ắcquy phù hợp: 135Ah-300Ah
 • Dòng nạp Ắcquy 12A
 • Bảo vệ quá tải, ngắn mạch và chống xả sâu Ắcquy

 

 

 

 

 

   

   Mã sản phẩm: Saphire 2200VA

Xuất xứ: Truepower / India

Bảo hành: 12 tháng

Thích hợp với PC, Viễn thông & thiết bị điện dân dụng

 

 

 

 

 

 

 • Công suất: 2200VA
 • Dạng sóng ngõ ra: Sine chuẩn
 • Điện áp ngõ vào AC chế độ Normal: 100V– 290V ± 10V
 • Điện áp ngõ vào AC chế độ UPS: 180V– 265V ± 5V
 • Điện áp DC: 24V
 • Hiệu suất > 85%
 • Dung lượng Ắcquy phù hợp: 135Ah-300Ah
 • Dòng nạp Ắcquy 12A
 • Bảo vệ quá tải, ngắn mạch và chống xả sâu Ắcquy

 

Thông tin khác