Dịch vụ chống sét

- Khảo sát và lập giải pháp bảo vệ chống sét cho công trình, thiết bị
- Đo kiểm và đánh giá tình trạng hoạt động của hệ thống chống sét
- Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng 
- Sửa chữa tất cả các bộ cắt lọc sét
- Cấp giấy kiểm định hệ thống tiếp địa 

 

Thông tin khác