Dịch vụ UPS

- Khảo sát và lập giải pháp lưu điện cho hệ thống
- Đo kiểm và đánh giá tình trạng hoạt động của hệ thống UPS
- Thực hiện dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng
- Thực hiện dịch vụ thay bình Accu cho UPS
- Thực hiện dịch vụ sửa chữa UPS 

Thông tin khác