UPS Online Tecnoware

 

UPS công nghệ Online loại 1 pha

1. UPS Online EVO DSP PLUS RT PF 0,9 (Công suất từ 1.2kVA đến 3.6kVA) 

 

 
Mã sản phẩm: EVO DSP PLUS 1200 RACK TOWER PF 0,9
Xuất xứ: Tecnoware / Italy
Đạt hiệu suất cao - HE: 94%, calculated in double conversion modeto 100% load according to standard 62040-3
Bảo hành: 24 tháng
Thích hợp với Server, PLC, SCADA, Thiết bị y tế, Hệ thống xử lí công nghiệp
 
 • Công nghệ True Online double conversion (VFI-SS-111), dạng sóng ngõ ra: Sine chuẩn
 • Công suất: 1200VA/1080W
 • Hệ số Cos phi cao đạt 0,9
 • Màn hình hiển thị LCD
 • Thiết kế đa năng Rack 19"/Tower
 • Chức năng thay thế nóng bình acquy (Hotswap)
 • Hiệu suất cao - HE theo tiêu chuẩn: 62040-3: 2011
 • Tự động nạp điện cho acquy
 • Bảo vệ chống sét cổng RJ45/11
 • Phần mềm TecnoManager giao tiếp máy tính lập lịch tắt/mở và giám sát UPS

 

 

 
Mã sản phẩm: EVO DSP PLUS 2400 RACK TOWER PF 0,9
Xuất xứ: Tecnoware / Italy
Đạt hiệu suất cao - HE: 94%, calculated in double conversion modeto 100% load according to standard 62040-3
Bảo hành: 24 tháng
Thích hợp với Server, PLC, SCADA, Thiết bị y tế, Hệ thống xử lí công nghiệp
 
 • Công nghệ True Online double conversion (VFI-SS-111), dạng sóng ngõ ra: Sine chuẩn
 • Công suất: 2400VA/2160W
 • Hệ số Cos phi cao đạt 0,9
 • Màn hình hiển thị LCD
 • Thiết kế đa năng Rack 19"/Tower
 • Chức năng thay thế nóng bình acquy (Hotswap)
 • Hiệu suất cao - HE theo tiêu chuẩn: 62040-3: 2011
 • Tự động nạp điện cho acquy
 • Bảo vệ chống sét cổng RJ45/11
 • Phần mềm TecnoManager giao tiếp máy tính lập lịch tắt/mở và giám sát UPS

 

 

 
Mã sản phẩm: EVO DSP PLUS 3600 RACK TOWER PF 0,9
Xuất xứ: Tecnoware / Italy
Đạt hiệu suất cao - HE: 94%, calculated in double conversion modeto 100% load according to standard 62040-3
Bảo hành: 24 tháng
Thích hợp với Server, PLC, SCADA, Thiết bị y tế, Hệ thống xử lí công nghiệp
 
 
 • Công nghệ True Online double conversion (VFI-SS-111), dạng sóng ngõ ra: Sine chuẩn
 • Công suất: 3600VA/3240W
 • Hệ số Cos phi cao đạt 0,9
 • Màn hình hiển thị LCD
 • Thiết kế đa năng Rack 19"/Tower
 • Chức năng thay thế nóng bình acquy (Hotswap)
 • Hiệu suất cao - HE theo tiêu chuẩn: 62040-3: 2011
 • Tự động nạp điện cho acquy
 • Bảo vệ chống sét cổng RJ45/11
 • Phần mềm TecnoManager giao tiếp máy tính lập lịch tắt/mở và giám sát UPS

 

 

 
Mã sản phẩm: UPS EVO DSP PLUS 6.8 MM HE 
Xuất xứ: Tecnoware / Italy
Bảo hành: 12 tháng
Thích hợp với Server, PLC, SCADA, Thiết bị y tế, Hệ thống xử lí công nghiệp
 
 • Công nghệ True online double conversion (VFI-SS-111), dạng sóng ngõ ra: Sine chuẩn
 • Công suất: 6800VA
 • Hiệu suất cao theo tiêu chuẩn: 62040-3: 2011
 • Tự động nạp điện cho acquy
 • Bảo vệ chống sét cổng RJ45/11
 • Phần mềm TecnoManager giao tiếp máy tính lập lịch tắt/mở và giám sát UPS

 

 

 

2. UPS Online EVO DSP (Công suất từ 8kVA đến 12kVA) 

 

 
Mã sản phẩm: UPS EVO DSP PLUS 8.0 MM HE 
Xuất xứ: Tecnoware / Italy
Bảo hành: 12 tháng
Thích hợp với Server, PLC, SCADA, Thiết bị y tế, Hệ thống xử lí công nghiệp, Data center
 • Công nghệ True online double conversion (VFI-SS-111), dạng sóng ngõ ra: Sine chuẩn
 • Công suất: 8kVA
 • Hiệu suất cao theo tiêu chuẩn: 62040-3: 2011
 • Tự động nạp điện cho acquy
 • Phần mềm TecnoManager giao tiếp máy tính lập lịch tắt/mở và giám sát UPS

 

 

 
Mã sản phẩm: UPS EVO DSP PLUS 10.0 MM HE 
Xuất xứ: Tecnoware / Italy
Bảo hành: 12 tháng
Thích hợp với Server, PLC, SCADA, Thiết bị y tế, Hệ thống xử lí công nghiệp, Data center
 • Công nghệ True online double conversion (VFI-SS-111), dạng sóng ngõ ra: Sine chuẩn
 • Công suất: 10kVA
 • Hiệu suất cao theo tiêu chuẩn: 62040-3: 2011
 • Tự động nạp điện cho acquy
 • Phần mềm TecnoManager giao tiếp máy tính lập lịch tắt/mở và giám sát UPS

 

 

 
Mã sản phẩm: UPS EVO DSP PLUS 12.0 MM HE
Xuất xứ: Tecnoware / Italy
Bảo hành: 12 tháng
Thích hợp với Server, PLC, SCADA, Thiết bị y tế, Hệ thống xử lí công nghiệp, Data center
 • Công nghệ True online double conversion (VFI-SS-111), dạng sóng ngõ ra: Sine chuẩn
 • Công suất: 12kVA
 • Hiệu suất cao theo tiêu chuẩn: 62040-3: 2011
 • Tự động nạp điện cho acquy
 • Phần mềm TecnoManager giao tiếp máy tính lập lịch tắt/mở và giám sát UPS

 

 

UPS công nghệ Online loại 3 pha

1. UPS công nghệ Online loại 3 pha vào / 1 pha ra (công suất 12kVA  - 24kVA)

 

 
Mã sản phẩm: UPS EVO DSP PLUS 12.0 TM HE
Xuất xứ: Tecnoware / Italy
Bảo hành: 12 tháng
Thích hợp với Server, PLC, SCADA, Thiết bị y tế, Hệ thống xử lí công nghiệp, Data center
 • Công nghệ True online double conversion (VFI-SS-111), dạng sóng ngõ ra: Sine chuẩn
 • Công suất: 12kVA
 • Điện áp vào 3 pha, ra 1 pha
 • Hiệu suất cao theo tiêu chuẩn: 62040-3: 2011
 • Tự động nạp điện cho acquy
 • Phần mềm TecnoManager giao tiếp máy tính lập lịch tắt/mở và giám sát UPS

 

 

 
Mã sản phẩm: UPS EVO DSP PLUS 18.0 TM HE 
Xuất xứ: Tecnoware / Italy
Bảo hành: 12 tháng
Thích hợp với Server, PLC, SCADA, Thiết bị y tế, Hệ thống xử lí công nghiệp, Data center
 • Công nghệ True online double conversion (VFI-SS-111), dạng sóng ngõ ra: Sine chuẩn
 • Công suất: 18kVA
 • Điện áp vào 3 pha, ra 1 pha
 • Hiệu suất cao theo tiêu chuẩn: 62040-3: 2011
 • Tự động nạp điện cho acquy
 • Phần mềm TecnoManager giao tiếp máy tính lập lịch tắt/mở và giám sát UPS

 

 

 
Mã sản phẩm: UPS EVO DSP 24.0 TM HE
Xuất xứ: Tecnoware / Italy
Bảo hành: 12 tháng
Thích hợp với Server, PLC, SCADA, Thiết bị y tế, Hệ thống xử lí công nghiệp, Data center
 • Công nghệ True online double conversion (VFI-SS-111), dạng sóng ngõ ra: Sine chuẩn
 • Công suất: 24kVA
 • Điện áp vào 3 pha, ra 1 pha
 • Hiệu suất cao theo tiêu chuẩn: 62040-3: 2011
 • Tự động nạp điện cho acquy
 • Phần mềm TecnoManager giao tiếp máy tính lập lịch tắt/mở và giám sát UPS

 

 

2. UPS  công nghiệp loại 3 pha vào / 3 pha ra (công suất 10kVA  - 100kVA)

 

 
Mã sản phẩm: UPS EVO DSP PLUS 10.0 TT HE 
Xuất xứ: Tecnoware / Italy
Bảo hành: 12 tháng
Thích hợp với Server, PLC, SCADA, Thiết bị y tế, Hệ thống xử lí công nghiệp, Data center
 • Công nghệ True online double conversion (VFI-SS-111), dạng sóng ngõ ra: Sine chuẩn
 • Công suất: 10kVA
 • Điện áp vào 3 pha, ra 3 pha
 • Hiệu suất cao theo tiêu chuẩn: 62040-3: 2011
 • Tự động nạp điện cho acquy
 • Phần mềm TecnoManager giao tiếp máy tính lập lịch tắt/mở và giám sát UPS

 

 

 
Mã sản phẩm: UPS EVO DSP PLUS 20.0 TT HE 
Xuất xứ: Tecnoware / Italy
Bảo hành: 12 tháng
Thích hợp với Server, PLC, SCADA, Thiết bị y tế, Hệ thống xử lí công nghiệp, Data center
 • Công nghệ True online double conversion (VFI-SS-111), dạng sóng ngõ ra: Sine chuẩn
 • Công suất: 20kVA
 • Điện áp vào 3 pha, ra 3 pha
 • Hiệu suất cao theo tiêu chuẩn: 62040-3: 2011
 • Tự động nạp điện cho acquy
 • Phần mềm TecnoManager giao tiếp máy tính lập lịch tắt/mở và giám sát UPS

 

 

 
Mã sản phẩm: UPS EVO DSP PLUS 30.0 TT HE 
Xuất xứ: Tecnoware / Italy
Bảo hành: 12 tháng
Thích hợp với Server, PLC, SCADA, Thiết bị y tế, Hệ thống xử lí công nghiệp, Data center
 • Công nghệ True online double conversion (VFI-SS-111), dạng sóng ngõ ra: Sine chuẩn
 • Công suất: 30kVA
 • Điện áp vào 3 pha, ra 3 pha
 • Hiệu suất cao theo tiêu chuẩn: 62040-3: 2011
 • Tự động nạp điện cho acquy
 • Phần mềm TecnoManager giao tiếp máy tính lập lịch tắt/mở và giám sát UPS

 

 

 
Mã sản phẩm: UPS EVO DSP 40.0 TT HE 
Xuất xứ: Tecnoware / Italy
Bảo hành: 12 tháng
Thích hợp với Server, PLC, SCADA, Thiết bị y tế, Hệ thống xử lí công nghiệp, Data center
 • Công nghệ True online double conversion (VFI-SS-111), dạng sóng ngõ ra: Sine chuẩn
 • Công suất: 40kVA
 • Điện áp vào 3 pha, ra 3 pha
 • Hiệu suất cao theo tiêu chuẩn: 62040-3: 2011
 • Tự động nạp điện cho acquy
 • Phần mềm TecnoManager giao tiếp máy tính lập lịch tắt/mở và giám sát UPS

 

 

 
Mã sản phẩm: UPS EVO DSP 60.0 TT 
Xuất xứ: Tecnoware / Italy
Bảo hành: 12 tháng
Thích hợp với Server, PLC, SCADA, Thiết bị y tế, Hệ thống xử lí công nghiệp, Data center
 • Công nghệ True online double conversion (VFI-SS-111), dạng sóng ngõ ra: Sine chuẩn
 • Công suất: 60kVA
 • Điện áp vào 3 pha, ra 3 pha
 • Hiệu suất cao theo tiêu chuẩn: 62040-3: 2011
 • Tự động nạp điện cho acquy
 • Phần mềm TecnoManager giao tiếp máy tính lập lịch tắt/mở và giám sát UPS

 

 

 
Mã sản phẩm: UPS EVO DSP 80.0 TT 
Xuất xứ: Tecnoware / Italy
Bảo hành: 12 tháng
Thích hợp với Server, PLC, SCADA, Thiết bị y tế, Hệ thống xử lí công nghiệp, Data center
 • Công nghệ True online double conversion (VFI-SS-111), dạng sóng ngõ ra: Sine chuẩn
 • Công suất: 80kVA
 • Điện áp vào 3 pha, ra 3 pha
 • Hiệu suất cao theo tiêu chuẩn: 62040-3: 2011
 • Tự động nạp điện cho acquy
 • Phần mềm TecnoManager giao tiếp máy tính lập lịch tắt/mở và giám sát UPS

 

 

 
Mã sản phẩm: UPS EVO DSP 100.0 TT 
Xuất xứ: Tecnoware / Italy
Bảo hành: 12 tháng
Thích hợp với Server, PLC, SCADA, Thiết bị y tế, Hệ thống xử lí công nghiệp, Data center
 • Công nghệ True online double conversion (VFI-SS-111), dạng sóng ngõ ra: Sine chuẩn
 • Công suất: 100kVA
 • Điện áp vào 3 pha, ra 3 pha
 • Hiệu suất cao theo tiêu chuẩn: 62040-3: 2011
 • Tự động nạp điện cho acquy
 • Phần mềm TecnoManager giao tiếp máy tính lập lịch tắt/mở và giám sát UPS

 

 

UPS công nghệ Online Rackmount chuẩn 19"

 

 
Mã sản phẩm: UPS EVO DSP MM 1.3 RACK TOWER HE
Xuất xứ: Tecnoware / Italy
Bảo hành: 12 tháng
Thích hợp với Server, PLC, SCADA, Thiết bị y tế, Hệ thống xử lí công nghiệp, Data center
 • Công nghệ True online double conversion (VFI-SS-111), dạng sóng ngõ ra: Sine chuẩn
 • Công suất: 1.3kVA
 • Thiết kế chuẩn Rack 19"
 • Hiệu suất cao theo tiêu chuẩn: 62040-3: 2011
 • Tự động nạp điện cho acquy
 • Phần mềm TecnoManager giao tiếp máy tính lập lịch tắt/mở và giám sát UPS

 

 

 
Mã sản phẩm: UPS EVO DSP MM 2,6 RACK TOWER HE
Xuất xứ: Tecnoware / Italy
Bảo hành: 12 tháng
Thích hợp với Server, PLC, SCADA, Thiết bị y tế, Hệ thống xử lí công nghiệp, Data center
 • Công nghệ True online double conversion (VFI-SS-111), dạng sóng ngõ ra: Sine chuẩn
 • Công suất: 2.6kVA
 • Thiết kế chuẩn Rack 19"
 • Hiệu suất cao theo tiêu chuẩn: 62040-3: 2011
 • Tự động nạp điện cho acquy
 • Phần mềm TecnoManager giao tiếp máy tính lập lịch tắt/mở và giám sát UPS

 

 

 
Mã sản phẩm: UPS EVO DSP MM 4.0 RACK TOWER HE
Xuất xứ: Tecnoware / Italy
Bảo hành: 12 tháng
Thích hợp với Server, PLC, SCADA, Thiết bị y tế, Hệ thống xử lí công nghiệp, Data center
 • Công nghệ True online double conversion (VFI-SS-111), dạng sóng ngõ ra: Sine chuẩn
 • Công suất: 4kVA
 • Thiết kế chuẩn Rack 19"
 • Hiệu suất cao theo tiêu chuẩn: 62040-3: 2011
 • Tự động nạp điện cho acquy
 • Phần mềm TecnoManager giao tiếp máy tính lập lịch tắt/mở và giám sát UPS

 

 

 
Mã sản phẩm: UPS EVO DSP MM 6.0 HE Rackmount 
Xuất xứ: Tecnoware / Italy
Bảo hành: 12 tháng
Thích hợp với Server, PLC, SCADA, Thiết bị y tế, Hệ thống xử lí công nghiệp, Data center
 • Công nghệ True online double conversion (VFI-SS-111), dạng sóng ngõ ra: Sine chuẩn
 • Công suất: 6kVA
 • Thiết kế chuẩn Rack 19"
 • Hiệu suất cao theo tiêu chuẩn: 62040-3: 2011
 • Tự động nạp điện cho acquy
 • Phần mềm TecnoManager giao tiếp máy tính lập lịch tắt/mở và giám sát UPS

 

 

 
Mã sản phẩm: UPS EVO DSP MM 10.0 HE Rackmount 
Xuất xứ: Tecnoware / Italy
Bảo hành: 12 tháng
Thích hợp với Server, PLC, SCADA, Thiết bị y tế, Hệ thống xử lí công nghiệp, Data center
 • Công nghệ True online double conversion (VFI-SS-111), dạng sóng ngõ ra: Sine chuẩn
 • Công suất: 10kVA
 • Thiết kế chuẩn Rack 19"
 • Hiệu suất cao theo tiêu chuẩn: 62040-3: 2011
 • Tự động nạp điện cho acquy
 • Phần mềm TecnoManager giao tiếp máy tính lập lịch tắt/mở và giám sát UPS

 

 

Tủ Acquy mở rộng


1. Tủ Accu mở rộng cho UPS Online Rack Mount

 

 
Mã sản phẩm: BATTERY BOX FOR UPS Rack Mount 
Xuất xứ: Tecnoware / Italy
Bảo hành: 12 tháng
Tùy chọn tăng thời gian lưu điện cho hệ thống theo nhu cầu, kích cỡ theo chuẩn 19” Rack Mount

 

 

2. Tủ Accu mở rộng cho UPS Online công suất 5kVA-30kVA

 

 
Mã sản phẩm: BATTERY BOX FOR UPS 5kVA - 30kVA 
Xuất xứ: Tecnoware / Italy
Bảo hành: 12 tháng
Tùy chọn tăng thời gian lưu điện cho hệ thống theo nhu cầu, tích hợp bộ nạp Acquy và chứa đến 60 bình loại 12V/11Ah

 

3. Tủ Accu mở rộng cho UPS Online công suất 40kVA-100kVA

 

 
Mã sản phẩm: BATTERY BOX FOR UPS 40kVA - 100kVA 
Xuất xứ: Tecnoware / Italy
Bảo hành: 12 tháng
Tùy chọn tăng thời gian lưu điện cho hệ thống theo nhu cầu, có thể tích hợp đến 62 bình Acquy loại 12V/40Ah

 

Thông tin khác